Спився козак, спився

 

Спився козак, спився.

Спився, спився- разгулявся.

Ёго кинь вороний дай на стайне застоявся.

Молода дивчина коза... козака любила.

Взяла коня в руки, дай по стайне поводыла.

Водыла, водыла, взяла... взяла загнуздала.

Шелкови поводя козакови в руки дала.

На ж(и)то би козаче ти по... ти поводя в руки,

Тай нэ роби коню межи нами розлуки.

Впився козак, впився.

Впився, впився зажурився,

Вороному коню дай на гриву завалился.

Ой коню, мий коню, коню, коню воронэнький,

Я ж тэбе запродав за Дунай бистренький.

За Дунай бистренький, за би... за биструю речку,

Молоди шинкарочци заа мёд, заа горилку.

«Казаче Сэмэнэ, згадай, згадай ти за мэнэ,

Згадай ти за мэнэ, як я-а був у тэбэ.

Як я був у тэбе, тай ще… тай щей пид тобою,

Як мы утикали бистрою ричкою.

Бистрою ричкою, чисти... чистими полями,

А й за нами турки з вострими шаблями.»

Як я скочив, скочив,

Дунай, Дунай пэрэскочыв

Дунай пэрэскочыв, копыца нэ вмочив.

Копыца нэ вмочив, ни тво, ни твово мича

Ни твово мича не тебеж молодца.